Om Advokat Vesterås

Høy kvalitet til fornuftige priser.

Advokatfirmaet ble først etablert i 2017 av advokat Beate Vesterås. Formålet er juridisk tjenesteyting som rådgivning, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre innen firmaets ulike fagfelt. Firmaet er lokalisert i Oslo, men yter bistand over hele landet. Kunder og målgrupper er i hovedsak profesjonelle parter innen fagområdene entreprise, bygg og anlegg, profesjonsansvar, forsikring og arbeidsrett. Firmaet bistår likevel gjerne også privatpersoner med alminnelig advokatrådgivning og da særlig knyttet til arbeidsrett, kontraktsrett, eiendomsrett og alminnelig familierett. Advokat Vesterås er autorisert mekler i både Advokatforeningens meklingsutvalg og Domstolenes meklingsutvalg. Hun er også erfaren tilbyder av kurs og foredrag for kunder og andre virksomheter.

Advokat Beate Vesterås har omfattende erfaring med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Les mer

Bakgrunn

Advokat Vesterås har, foruten erfaring fra domstolene, arbeidet i mange år som forretningsadvokat i ulike advokatvirksomheter, men ønsker nå å tilby sin spisskompetanse innenfor rammene av eget firma. Hun er spesialist innen entrepriserett, bygg/anlegg og rådgiverrett og profesjonsansvar, og med lang erfaring innen forsikringsrett og arbeidsrett, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Hun kommer sist fra stillingen som assosiert partner i DLA Piper DA, avdeling for tvisteløsning og entreprise og har også tidligere jobbet som advokat i Tryg Forsikring i avdeling for profesjonsansvar.

Advokat Vesterås har i mange år arbeidet i forsikringsbransjen og kan bistå med alminnelig forsikringsrett, profesjonsansvar, vurdering av vilkår, meldefrister og foreldelse. Hun hjelper også til ved Klagenemndsbehandling og prosess. Både for forsikringstaker og forsikringsgiver.

Advokat Vesterås vil bistå med effektiv spisskompetanse og tilpasset rådgivning for å gi deg et rettferdig og optimalt resultat. Vi har konkurransedyktige og fornuftige priser.

Utenrettslig tvisteløsning, som f.eks mekling, vil ofte være hensiktsmessig. Advokat Vesterås har god erfaring med forhandlinger og er også autorisert advokatmekler for Advokatforeningens meklingsutvalg og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende domstoler. Hun har også vært oppnevnt ekspert og avgir uttalelser i tvister mellom profesjonelle parter.

Når utenrettslige løsninger ikke leder frem er Vesterås en erfaren prosedyreadvokat som jevnlig fører saker for de alminnelige domstoler.

 Vesterås tilbyr fagkurs og foredrag særlig for rådgivere, arkitekter og entreprenører og har samarbeid med ulike aktører og tilbyr tilpassede fagkurs for virksomheter over hele landet.

  • 2022 –
   • Advokatfirma Beate Vesterås AS
  • 2017 – 2021
   • Assosiert partner, Advokatfirma DLA Piper DA
   • Avdeling for tvisteløsning og entreprise
  • 2017
   • Egen praksis – kontorfellesskap Advokatfirma Forsberg DA
  • 2010 – 2017
   • Advokat, Tryg Forsikring
   • Avdeling for profesjonsansvar
  • 2005 – 2010
   • Dommerfullmektig I, Oslo Tingrett
  • 2004 – 2005
   • Dommerfullmektig, Solør Tingrett
  • 2000 – 2004
   • Advokat, Advokatfirma Lindh Stabel Horten
  • 1998 – 2000
   • Advokatfullmektig, advokatforma Flod & Co.
  • 1997 – 1998
   • Førstekonsulent, Kommunal- og regionaldepartementet

Hvorfor Advokat Vesterås?

Effektiv spisskompetanse og komersiell forståelse

Advokat Vesterås har årelang erfaring som forretningsadvokat med ekspertise i flere fagfelt. Hun vurderer raskt og kostnadseffektivt din situasjon og bidrar til gode løsninger for deg eller din bedrift.

Strategisk oppfølgning

Advokat Vesterås bistår kunden tett i alle faser fra rådgivning til forhandlinger og eventuell tvisteløsning. Hun har omfattende erfaring og prosederer jevnlig saker for de alminnelige domstoler. Hun er bidrar og til utenrettslige løsninger som mekler i Advokatforeningens og Domstolenes meklingsutvalg, samt som oppnevnt ekspert. 

Tilstedeværelse i hele prosessen

Med oss er du i trygge hender. Fra vært første møte gir vi personlig oppfølging hele veien mot at din sak er løst. 

Vår filosofi

1

Kvalitet

2

Tillit

3

Kostnadseffektiv rådgivning